Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe
25 listopada, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Sceneria dźwiękowa wesela wielokulturowego
29 listopada, 2016

Warunki budowy biogazowni

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich obiektach biogaz może być zasadniczym źródłem zasilania?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpadki pochodzenia biologicznego są głównym źródłem do otrzymywania energii. W efekcie udaje się znormalizować naloty ściekowe, zaś oczyszczalnia właściwie nie musi korzystać z następnych źródeł napięcia. Naloty ściekowe są materiałami ubocznymi, występującymi w wyniku procesu filtrowania ścieków. Fermentacja zachodzi w osobnej komorze, gdzie materia organiczna jest rozkładana za sprawą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” uzyskuje się właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach nieczystości komunalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się prosto do atmosfery, robiąc w niej negatywne zmiany, m. in. pustosząc pokrywę ozonową naszej planety. Niesamowicie ważne jest, ażeby go „łapać”, gdyż zbyt wysokie zagęszczenie metanu połączonego z powietrzem jest groźne oraz – zwyczajnie – grozi wybuchem. Ekonomicznym zabiegiem na rozwiązanie niniejszego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy możliwość to zrobić na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszym przypadku całą pulpę odpadową należy przebić na na całej powierzchni, natomiast w otworach zamontować rury dziurkowane, poprzez które będzie transportowany biogaz. Ujściami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest naprawdę wykluczane, lecz ten układ ma jeden ogromny minus: gazu wydzielającego się ze składowiska wcale nie można przy użyciu żadnej techniki wykorzystać. Pochodnie służą do 100% jego spalenia. Z tego powodu doskonalszą technologią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest lekko zasysany przez segment ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość składowiska odpadów bazuje na dwóch warstwach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolne również stosują technologie oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który powstaje przykładowo z pozostałości po produkcji rolniczej czy fekaliów zwierząt gospodarskich.

Atuty wyzyskiwania biogazu

Oprócz redukcji wypuszczania do atmosfery toksyn, korzyści z wykorzystywania biogazu jest przynajmniej kilka. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, dlatego im więcej zainteresowanych będzie z niego korzystało, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (w trakcie ich rozpalania uwalniają się groźne związki). Jego własnością jest podnoszenie klasy nawozu (jest wytwarzany tzw. poferment, czyli przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą ilość „niebezpiecznych” bakterii i jest wolna od chwastów), predyspozycja do utrzymania ustabilizowanie humusu w ziemi i eliminacja patogenów (w efekcie higienizacji). Co ważne, dzięki wykorzystaniu biogazu, spada o prawie 80% przenikliwość „brzydkich zapachów”, a wody powierzchniowe oraz gruntowe udaje się w dużym stopniu „wybawić” od zanieczyszczeń.

Cel: Stawianie biogazowni

Wzniesienie instalacji biogazowej dobrze byłoby zlecić firmie, która ma duże doświadczenie i odpowiednie upoważnienia. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która oferuje, np. przygotowywanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, zamontowanie i nadzór, rewitalizację obszarów zielonych, opracowywanie oraz wzniesienie zespołów odgazowania wysypisk odpadów, założenie kompletnej instalacji do otrzymywania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania oraz założenie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo dysponuje wysokiej jakości sprzętem, m. in. urządzeniami do wykonywania i sprawdzania izolacji, i badania wydajności biogazowej składowisk odpadów.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt postawienia biogazowni jest uzależniony od wielu czynników, np. od lokalizacji, wariantu składnika, który będzie w niej stosowany lub sumy dofinansowania. Przeciętny koszt wynosi orientacyjnie 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja zwróci się w czasie 3 lat. Jeśli chodzi o mniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, wówczas koszt wynosi około 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Wkład zwraca się w blisko 5 lat. Trzeba nadmienić, że biogaz trzeba zaliczyć do jednego spośród wysoce stabilnych materiałów energetycznych. Mechanizm fermentacji substancji organicznej jest mechanizmem stałym, co znaczy, iż występuje przez pełen rok. Instalacja biogazowa może zatem nie tylko „wyzerować” budżet, ale również zapewniać wysokie zarobki. Jest to zależne od czasu przebywania w instalacji rozkładającej się materii, wielkości pojemników bądź stopnia zagospodarowania powstałego ciepła.

Jaki teren będzie dobry pod system pozyskiwania biogazu?

Głównie ten, do którego przedsiębiorca posiada prawo (ma umowę własności bądź dzierżawy), ma najmniej 2-3 ha i nie ma profilu długiego, wąskiego czworoboku. Przed zaprojektowaniem struktury należy rozejrzeć się, czy w najbliższym czasie nie uda się otrzymać sąsiednich działek (przyczynią się do modernizacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Kolejnymi ruchami są: zweryfikowanie projektu zagospodarowania przestrzennego, miejsca biogazowni względem kolejnych zabudowań, m in. domów mieszkalnych, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia obszaru i odległości od zasobu materiału.

Jeżeli jesteś zainteresowany generowaniem oraz stosowaniem biogazu, kliknij w niniejszy odnośnik – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok