Pełna księgowość w biurze rachunkowym
Na czym polega pełna księgowość czym to jest kiedy należy ją stosować
16 lutego, 2023
etykieciarki nowoczesne maszyny etykietujące na linii produkcyjnej
Etykieciarki czy warto wyposażyć się w maszyny etykietujące
1 marca, 2023

Usługi kadrowo płacowe i rozliczanie wynagrodzenia

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Usługi kadrowe oraz wyliczanie wynagrodzeń oferowane przez biuro rachunkowe skierowane są do takich działalności, które zatrudniają pracowników. W najogólniejszym rozumieniu to są wszystkie działania związane z zatrudnieniem oraz ludzkimi zasobami w przedsiębiorstwie, bazujące o wymogi prawa pracy oraz ustawy o ZUS. Nieważne, czy przedsiębiorca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło. Jeżeli w działalności pojawiają się pracownicy, obsługa kadr i naliczanie wynagrodzeń to sprawa niezbędna, aby działalność poprawnie się rozliczała. Obsługa kadrowa skupia się na pracowniczej dokumentacji, by wszystko zgadzało się z obowiązującymi przepisami prawa. W razie potrzeby biura rachunkowe często konsultują się z Państwową Inspekcją Pracy, kiedy przepisy są skomplikowane albo niepoprawnie interpretowane. Z kolei naliczanie wynagrodzeń, czyli usługi płacowe skupiają się na tworzeniu list płac oraz wyliczaniu wysokości wynagrodzeń. Potrzebna jest tu też umiejętność tworzenia dokumentacji podatkowej oraz wiedza w obszarze przeliczania składek.

Zwykle przedsiębiorstwa czerpią z usług kadrowo płacowych oferowanych przez biura rachunkowe, aby nie musieć przejmować się tym osobiście. Prawidłowe rozliczanie kadr i płac oraz przygotowywanie dokumentów wymaga znajomości przepisów, więc bezpieczniej jest zaufać księgowej.

Jakiego rodzaju działania wchodzą w skład usługi kadr i płac?

Usługi kadrowo płacowe to dział mocno rozwinięty. Księgowa, która zajmuje się obsługą kadrowo płacową, przeważnie dodatkowo kształci się w tym kierunku. Zadaniem księgowej jest pilnowanie, aby wszystkie sprawy kadrowe i płacowe wykonywane były w sposób rzetelny i zgodny z przepisami. Od chwili zatrudnienia pracownika, aż do chwili, gdy z jakiegokolwiek powodu odejdzie z firmy, Toruń biuro rachunkowe opiekuje się związanymi z nim sprawami.

Przede wszystkim wykonywane usługi z zakresu kadr i płac obejmują:

Tworzenie umów o pracę, zlecenia i umów o dzieło – każdy pracownik, który jest zatrudniony legalnie, zgodnie z prawem, musi podpisać umowę z pracodawcą. Na podstawie rodzaju powierzonej pracy oraz porozumienia między pracodawcą, a pracownikiem ustalany jest odpowiedni rodzaj umowy. Zadaniem biura rachunkowego jest przygotowanie odpowiedniej umowy, zgodnie z ustaleniami między stronami i w oparciu o stosowne wymogi prawne.

Prowadzenie akt osobowych pracownika – każda firma, która zatrudnia pracowników, musi zbierać akta osobowe pracownika. W skład takich akt wchodzą różnego rodzaju dokumenty jak np. umowy o pracę, aneksy , świadectwa pracy i inne. Biuro rachunkowe Toruń troszczy się o to, by wszelkie te akta zawsze były kompletne.

Wyliczenia z ZUS, przygotowywanie i przesyłanie deklaracji do ZUS – każda firma musi rozliczać się z ZUS, a ta, co ma pracowników musi również rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne lub Fundusz Pracy. Przez takie wyliczenia, właściciel firmy orientuje się, jakie składki ma obowiązek wpłacić w swoim imieniu oraz zatrudnionych pracowników. Oprócz tych rozliczeń najczęściej biuro rachunkowe sporządza wymagane deklaracje oraz przesyła je do ZUS.

Sporządzanie świadectwa pracy – ten dokument zwykle przygotowywany jest w momencie, kiedy pracownik odchodzi z firmy. Wymogiem jest sporządzenie i przekazanie dokumentu odchodzącemu pracownikowi. Świadectwo pracy ma w sobie dane jak np. czas zatrudnienia w firmie, , a także o przyczynach zwolnienia z pracy. Sporządzanie świadectwa pracy również leży w zakresie usług kadrowo płacowych i jest wykonywane przez księgową.

Sporządzanie listy płac, wyliczanie wynagrodzeń

Naliczanie wynagrodzeń to nie tylko samo obliczanie kwoty wypłaty dla pracowników. Każdego miesiąca księgowa wykonuje również listę płac , która ma w sobie pełniejsze informacje w tym zakresie. Taka lista płac jest dokumentem pokazującym wynagrodzenie brutto i netto, zawiera kwoty składek na ubezpieczenia chorobowe, zdrowotne, społeczne czy Fundusz Pracy. Biuro rachunkowe Toruń załącza też informacje o zużytych urlopach nieobecnościach np. z powodu choroby. Lista płac i naliczanie wynagrodzeń wiąże się również z wyliczaniem zaliczek na dochodowy podatek. Przy wyliczaniu wynagrodzeń kluczowa jest terminowość. Moment wypłaty jest ustalany umownie, ale przeważnie następuje do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Aby pracownicy uzyskali wypłatę, księgowa musi wystarczająco szybko przygotować wszystkie listy oraz dokonać rozliczeń.

Dlaczego warto powierzyć sprawy kadrowo płacowe księgowej?

Liczba przepisów i zasad, które są ciągle aktualizowane w księgowości dla szerokiej grupy przedsiębiorców już jest powodem, dlaczego warto wybrać usługi rachunkowe Toruń. Naliczanie płac i przygotowywanie pracowniczej dokumentacji, też jest wymagające, patrząc na to, że biuro rachunkowe z reguły musi mieć kierunkowe szkolenie, aby móc wykonywać obowiązki wobec pracowników. Powierzając obsługę kadrowo płacową do biura rachunkowego, przedsiębiorca zaoszczędzi sobie czas i nerwy oraz otrzyma pewność, że obsługę poprowadzi odpowiednia osoba. Biuro rachunkowe używa umiejętności, by wszystko było przygotowane dobrze i w terminie, żeby klienci unikali stresu. Wystarczy tylko nawiązać współpracę z księgową z doświadczeniem.

Poltax Toruń księgowość

Strona używa cookies
Ok