Na czym polega leczenie zachowawcze? Leczenie bólu zębów
W jaki sposób przebiega leczenie zachowawcze u dentysty
13 lutego, 2023
Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość
Usługi kadrowo płacowe i rozliczanie wynagrodzenia
28 lutego, 2023

Na czym polega pełna księgowość czym to jest kiedy należy ją stosować

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to forma dokumentowania wydarzeń finansowych w przedsiębiorstwie, jaka nie tak jak przy uproszczonych form jak na przykład księga przychodów i rozchodów albo ewidencja przychodów zapisuje znacznie więcej zdarzeń oraz tworzy pełniejsze opisanie finansów działalności. Pokazuje największą ilość szczegółowych danych o sytuacji finansowej firmy, dzięki czemu zagwarantowana jest kompletna przejrzystość ksiąg . Pełna księgowość wymaga, aby oprócz dokumentów istotnych w uproszczonej księgowości, ewidencjonowane były też dodatkowe rejestry. Bazując na nich prościej prześledzić między innymi zmiany w majątku działalności gospodarczej, rozliczenia z nabywcami oraz rotacje pieniężne. Aby ułatwić sobie sprawę warto skorzystać z usług jak np. Poltax Toruń księgowość oferowane przez biura rachunkowe.

Część przedsiębiorstw jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Są to w głównej mierze duże oraz najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa, jakie pozyskały znacznie większy majątek w porównaniu do większości jednoosobowych działalności gospodarczych. W ustawach znajduja się także zasady regulujące, w jakim momencie przedsiębiorstwo musi rozpocząć pełną księgowość, a kiedy ma obowiązek prowadzić księgowość tym sposobem, nawet jeśli firma dopiero ruszyła. O tym, kiedy należy tworzyć pełną księgowość mówią trzy podstawowe czynniki: kwotowy limit przychodów, charakter prowadzonej firmy oraz posiadanie siedziby w Polsce.

Jakie księgi rachunkowe stosowane są przy pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, jakie trzeba rozliczać w pełnej księgowości, zapewniają możliwość powiększonego spojrzenia na działalność, dlatego że przybliżają sytuację finansową, pasywa, aktywa, a także zapotrzebowania działalności. Na bazie ewidencjonowanych danych umiejętnie można tworzyć finansowe prognozy, jakie mogą wspomóc w mądrym zarządzaniu firmą.

Kluczowe księgi w rachunkowe to: dziennik, główna księga oraz pomocnicza księga, zestawienia sald kont i obrotów, a oprócz tego wykaz aktywów i pasywów, inaczej inwentarz. Co więcej przedsiębiorca powinien regularnie przygotowywać finansowe sprawozdania na przykład bilans albo rachunek zysków i strat.

Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców już na starcie stawia na zatrudnienie księgowej lub znalezienie biura rachunkowego, w celu rozliczania pełnej księgowości. Bez lat pracy i odpowiedniej wiedzy rozliczanie pełnej księgowości jest niewykonalne. Dlatego Poltax Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

Kiedy pełna księgowość jest niezbędna?

Głównym czynnikiem jest kwotowy limit z przychodu, ponieważ obejmuje on każdy rodzaj działalności bez względu na wszystko Pełną księgowość trzeba zacząć prowadzić, jeśli w ciągu roku obrotowego przedsiębiorstwo uzyska przychody lub ich wysokość przekroczy 2 mln euro w złotówkach. Przeliczenie na złotówki trzeba wykonać na podstawie średniego kursu walut ogłoszonego pierwszego dnia roboczego października wcześniejszego roku przez Narodowy Bank Polski. W momencie przekroczenia limitu przedsiębiorca zaczyna rozliczanie pełnej księgowości od kolejnego roku obrotowego.

Są też takie rodzaje działalności gospodarczej, jakie niezależnie od wszystkiego muszą ewidencjonować pełną księgowość bez względu na przychody.

To są tego rodzaju działalności jak:

  • spółki partnerskie i handlowe;
  • jednostki działające na zasadach prawa bankowego, przepisów dotyczących papierów wartościowych, przepisów o funduszach inwestycyjnych i wielu przepisów powiązanych z działalnością o charakterze bankowym;
  • samorządy, gminy, powiaty, województwa oraz ich związki;
  • zakłady i jednostki budżetowe, w tym fundusze celowe;
  • jednostki funkcjonujące dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom.

Dodatkowo pełną księgowość zobowiązane są tworzyć osoby i oddziały zagraniczne oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Jeśli do tej pory przedsiębiorca tworzył działalność w formie, jaka nie była zmuszona do prowadzenia pełnej księgowości, ale zdecyduje przekształcić formę na inną, jaka tego wymaga, również będzie zobowiązany do zmiany księgowości na pełną.

Zalety i wady prowadzenia pełnej księgowości

Poltax Biuro rachunkowe Toruń potrafi zaznaczyć kilka zalet pełnej księgowości. Poprzez szerzej rozbudowanej ewidencji zachowana jest większa dbałość o szczegóły, co pozwala na głębsze analizy majątku przedsiębiorstwa. Tak da się lepiej planować poszczególne działania firmy, które realnie przełożą się na przychody. Co więcej pełna księgowość zachowuje całkowitą przejrzystość, a im większa przejrzystość przedsiębiorstwa tym wyższe szanse na poszerzanie zaufania do przedsiębiorstwa oraz owocnej pracy z następnym klientem.

Natomiast jako minus pełnej księgowości możemy uznać przede wszystkim nakład pracy, co powinno się dodać, żeby prawidłowo ewidencjonować pełną księgowość i rozeznanie się we wszystkich, przeważnie zawiłych przepisach. Prowadzenie pełnej księgowości bez księgowej prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest trudne, a to natomiast łączy się z dodatkowym kosztem. W większości przypadków zaangażowanie biura rachunkowego jest zdecydowanie lepsze, a także mniej kosztowne, niż zatrudnianie księgowego lub pełnego sztabu księgowego na stałe do pracy.

Biuro rachunkowe Toruń Poltax ma wielu fachowców, którzy mogą popisać się umiejętnościami w branży oraz wieloletnim doświadczeniem.

Strona używa cookies
Ok