DJ – obsługa imprez firmowych i weselnych
3 kwietnia, 2016
Projektowanie ogrodów z pasją
14 maja, 2016

Dochodzenie odszkodowania za wypadki – Salus

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, jaka pojawiła się w wyniku zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w rezultacie, dajmy na to, wypadku w ruchu drogowym, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, lub też, ze względu na wielkość szkód podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy możemy uzyskać odszkodowanie, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Uzyskanie pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Często zdarza się jednak, że nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. W takich sytuacjach mogą Państwo zgłosić się do profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozostawimy Cię samego w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje się jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących w nim udział. Wypadki samochodowe przynoszą przeważnie bardzo trudne obrażenia, dlatego też potrzebna jest natychmiastowa i skuteczna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest przeważnie wypłacane przed ubezpieczyciela, choć, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również upoważnieni do otrzymania odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Otrzymywanie odszkodowania uruchamia proces likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator oblicza wielkość strat oraz ich rodzaj. Swój raport likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w danej firmie ubezpieczeniowej, która stanowi o wysokości sumy odszkodowania. Prócz odszkodowania ofiary wypadków mogą także liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od postaci strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest zawsze gotowa pomóc Tobie na każdym szczeblu dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Czym jest wypadek przy pracy?

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest upoważniony do uzyskania stosownego odszkodowania od instytucji ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy opisuje się jako niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jakie nastąpiło w związku z pracą, czyli podczas wykonywania normalnych czynności i zobowiązań służbowych, realizowania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, albo w czasie pozostawania w dyspozycji zleceniodawcy. Na równi z wypadkiem przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu pracownika, pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia właściwego, okręgowego inspektora pracy, a także do stworzenia zespołu powypadkowego, który przeprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny protokół odpowiedniej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może otrzymać odszkodowanie cywilne od samego przełożonego. Salus, jako profesjonalna kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Możemy pomóc także Tobie i wspólnie uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd lekarski

Jakiekolwiek zabiegi medyczne maja na celu poprawę wydolności organizmu, jak również ochronę ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają korzystnie, a ich rezultat jest zadowalający. Aczkolwiek czasami w trakcie diagnozowania chorego, czy w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich okolicznościach niezbędne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, przez zdobycie odpowiedniego odszkodowania za błąd medyczny. Błąd medyczny ujmuje się jako niezgodne z współczesną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć chorego. Takie działanie albo zaniedbanie może powstać podczas badania, leczenia czy operowania pacjenta, zaś jego rezultaty są niezwykle często fatalne. Błąd medyczny wynagradza odszkodowanie, które zapewnia godne życie i wsparcie finansowe w trakcie powrotu do zdrowia. O wysokości odszkodowania stanowi komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Oczywiście, poszkodowany pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w zdobywaniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się osiągnąć najwyższą, możliwą kwotę, która umożliwi Tobie wstać na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. Szukając lepszych warunków finansowej rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze sprawdzonych i bezpiecznych narzędzi, czerpiąc z ogromnej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i bogate doświadczenie, mają wpływ na skuteczność dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Jesteśmy specjalistami w szybkim i skutecznym dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Postaramy się, aby Twoje odszkodowanie za wypadek było jak najwyższe!

Strona używa cookies
Ok