Armatura pneumatyczna - Sprężarki tłokowe - Elektrozawory pneumatyczne
Armatura pneumatyczna od A do Z
21 listopada, 2016
pożyczki przez internet - pożyczki online w 15 minut - pożyczka w 24h
Pieniądze w 15 minut, czyli pożyczki online
22 listopada, 2016

System pozyskiwania czystej energii

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce oraz za granicą wyjątkowo powszechne, o czym rozstrzyga ich nieskomplikowana dostępność, liczba oraz wolny proces odnawiania za pomocą zwykłych mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł kwalifikuje się:

 • energia geotermalna
 • energia słoneczna
 • hydroenergetyka
 • energia otrzymywana za pomocą turbin wiatrowych
 • energia z materii organicznej

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, odrzuty drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy można pobrać dwie odmiany energii – cieplną i elektryczną. Oprócz tego należałoby zagospodarować ją do wytworzenia paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich części, półprodukty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, odpady drewnopochodne powstające w czasie różnych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, naloty ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odpady powstające w czasie filtrowania ścieków oraz paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej oraz biogaz (a mianowicie te półfabrykaty i składniki, które wcześniej powstały w 100% z biomasy). Trzeba pamiętać, iż biogaz uzyskuje się też samorzutnie w wyniku rozkładania się materii organicznej. Jeśli chodzi o rodzaj podłoża, jakie jest zużywane przy racjonalnej produkcji biogazu, rozróżnia się:

 • źródła komunalne, np. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z przemysłu spożywczego, np. odpady z browaru
 • źródła zwierzęce, przykładowo obornik
 • źródła pochodzące z sektora roślinnego, m. in. zielone odpady

Elementy, które wpływają na powstanie biogazu

Jakakolwiek instalacja przeznaczona do generowania biogazu posiada odmienną konstrukcję ze względu na wykorzystany surowiec. Ogólnie jednakże można wymienić najistotniejsze jej składowe, bez jakich w ogóle nie byłaby w stanie pracować: maszyna do wstępnej obróbki biomasy, komora (dedykowana do fermentacji surowca), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, w której będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie przygotowywania oraz montażu instalacji biogazowych pozytywną renomą w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. ma swoją pracownię, w której wykonuje kompletną dokumentację, m.in. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych czy bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (czyli właśnie biogazie).

Podstawowymi jego składnikami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do pozostałych pierwiastków trzeba zaliczyć, m.in. azot (do 7,5%). Metan jest łatwopalny, zaś w wyższym zagęszczeniu – wybuchowy. Z tego powodu korzystnym zabiegiem na zapewnienie energii dla domu oraz ochrona natury (metan niszczy bowiem warstwę ozonową Ziemi) jest instalacja efektywnego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia w ogóle nie są tym samym. Pierwsza struktura służy tylko do uzyskiwania biogazu, druga – do uzyskiwania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Biogazowania jest jednym z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa kluczowe zabiegi na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wywierceniu w bryłach wysypiska odwiertów (na wylot). Następnie umieszcza się w nich rury z otworami – w środku będzie przepływał gaz. Zostanie spalony przez osobne pochodnie do spalania biogazu, zaś efektem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Za pośrednictwem niniejszej technice szkodliwe gazy nie są wysyłane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów polega na wykorzystaniu takiej samej struktury, ale różnicą jest dołączenie jej do kanałów gazowych z modułem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego zastosowaniu biogaz wysysany jest ze składowiska odpadów w subtelniejszy sposób. Poza tym pokrywa się je powłoką glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Ażeby uzyskać maksymalną szczelność, umieszcza się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego używa się w pierwszej kolejności do uzyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz cieplnej (wraz z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu słusznego wyboru pomogą eksperci z firmy Wagra, którzy mają dobrą wiedzę i doświadczenie w planowaniu i budowaniu takich instalacji. W ofercie można wyszukać takie usługi, jak:

 • budowa kompleksowych systemów, pozwalających odgazować odpady komunalne
 • odgazowanie składowisk odpadów za pomocą systemu biernego
 • konstruowanie instalacji do przekształcania i filtrowania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montowanie maszyn oczyszczających biogaz

Pracownicy firmy w każdej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie przeprowadzić startową analizę co do dochodowości całej inwestycji. Ponad to mamy możliwość poprosić o przeprowadzenie symulacji biogazowej, dozór, renowację oraz serwis dowolnych urządzeń.

Jeżeli zamierzasz wiedzieć więcej o instalacjach biogazowych, niniejszy odsyłacz przeniesie Cię na odpowiednią stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok