Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Angielski Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy LED
30 sierpnia, 2020

Jak stworzyć testament?

Spisanie testamentu ma na celu oddanie zebranego majątku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, w jakim uwzględnia się osoby, które otrzymają spadek. Aby dokument był pełnoprawny musi spełniać parę wymagań uwzględnionych w prawie spadkowym. Głównie osoba zamierzająca przygotować testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz przygotować go bez pośredników przy pełnej świadomości czynu. Testament ma moc jedynie w chwili otwarcia spadku, czyli po śmierci spadkodawcy. W innych okolicznościach przekazanie majątku na bazie testamentu jest niemożliwe. Według prawa spadkodawca może spisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich należy zachować konkretne warunki.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy spadkodawca musi spisać całą treść testamentu pisemnie oraz opatrzyć go pełną datą oraz podpisem. Bardzo niezbędne jest, by z zapisu dokładnie dało się wnioskować, jakim osobom oddany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli np. zostanie podzielony na więcej niż jedną osobę. W tej formie niedozwolony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – przygotowuje się go z reguły jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że warto jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko zwracając uwagę na to, że notariusz zadba o poprawność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są zazwyczaj podważane, kiedy dochodzi do kłótni między spadkobiercami. Spisanie testamentu u notariusza daje gwarancję, że dokument będzie zgodny z wymogami . Zapisuje się go w towarzystwie 2 świadków, którzy tak jak spadkodawca oraz notariusz składają podpisy potwierdzające zapisanie testamentu. Innym poświadczeniem jest również protokół spisywany w trakcie spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Tyczy się to sytuacji szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Taki testament może być przygotowany w równoczesnej obecności trzech świadków oraz musi być zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament stanie się nieprawomocny jeżeli spadkodawca spisze go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeżeli nie będzie stworzony świadomie oraz z własnowolnie. Co do zasady testament zawiera wolę tylko jednej osoby, z uwagi na to nie może być zapisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej daje korzyści

Notariusz musi nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko ma wątpliwość, czy spadkodawca oświadcza wolę pod przymusem albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Gdy nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości, na równi z bazową zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, wyróżniamy również inne korzyści wynikające z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki obecności notariusza przygotowanie testamentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego treści będą zrozumiałe oraz nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament w formie aktu notarialnego nie będzie łatwy do zakwestionowania w momencie kłótni między spadkobiercami albo innymi osobami, które nie będą uwzględnione w testamencie.

Co więcej, warto pamiętać, że wszelkie akty notarialne spisane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące otrzymują zaledwie odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeśli odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez większych przeszkód można odebrać kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza umożliwia także umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, w której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba w ogóle przygotowała testament jest tajna do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga zlokalizować miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest bezpłatny, dobrowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a nawet przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Ważne jest, by w chwili otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, inaczej ten zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem będzie ten sporządzony jako ostatni, z uwagi na to najprostszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W aktualnym testamencie sporządzonym u notariusza, wskazuje się unieważnienie wcześniejszego. Jeśli nie będzie tego wskazania nowy testament unieważnia wcześniejszy o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być unieważniony w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Strona używa cookies
Ok