grafik toruń ulotki reklamowe agencja reklamowa
Strony internetowe – co teraz jest modne?
6 kwietnia, 2017
kancelaria notarialna z Torunia profesjonalny notariusz umowy notariusz sporządzanie dokumentów
W jakich sprawach pomaga notariusz?
12 kwietnia, 2017

Spadek podlegający opodatkowaniu – prawnik radzi

kancelaria adwokacka prawnik toruń prawo spadkowe

Jakie opłaty obowiązują osoby, które otrzymały spadek?

Po odejściu krewnego, przykładowo żony albo rodzica, z reguły dostajemy spadek. W niektórych sytuacjach niezwykle cieszy on wszystkich dziedziczących, gdyż łączy się ze znacznymi zyskami. Wtedy trzeba koniecznie uiścić podatek do właściwego urzędu, bowiem wspomnianą okoliczność reguluje akt prawny z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Należy wspomnieć, że otrzymuje się w spadku nie tylko fundusze oraz wszelkie nieruchomości, lecz również niespłacone pożyczki. W przypadku kiedy matka lub ojciec nie rozliczy ich w czasie swojego życia, wtedy przechodzą na innych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym bez wątpienia ustrzec, m. in. wyrzekając się spuścizny aprobując odpowiednią umowę. Warto iść do doświadczonego prawnika, który wytłumaczy nam meandry prawa oraz pokaże, w jaki sposób mamy postępować.

Które dobra materialne są opodatkowane?

Przedmiotem opodatkowania są przykładowo: spadkobranie zwykłe, otrzymywanie majątku zapisanego w testamencie, zachowek (w przypadku kiedy dziedzic obecnie jest pominięty w testamencie), depozyty finansowe (w tym przypadku zmarły krewny musiał złożyć tzw. dyspozycję w przypadku śmierci), kapitały inwestycyjne, jak i pełen kapitał ulokowany w innym kraju (jednak w tym miejscu w czasie otwarcia spadku osoba otrzymująca spadek musi obowiązkowo posiadać polskie obywatelstwo czy być polskim rezydentem podatkowym).

Musimy uiścić jeszcze podatek wówczas, kiedy uprawomocni się orzeczenie sądu w kwestii spadku. Słowem, kiedy sąd potwierdzi zyskanie spadku. Jeśli wynajmujemy w rzeczonej sytuacji adwokata, to on musi obowiązkowo nam dać orzeczenie sądu. Identycznie jest wówczas, gdy akt notarialny zaświadczający nabywanie spadku zostanie zarejestrowany.

Czy są jakieś kwoty wolne od podatku?

Jest sporo sytuacji, w których w ogóle nie trzeba regulować podatku od spuścizny czy darowizny. W kodeksach charakteryzuje się trzy kategorie podatkowe. Do pierwszej należy najbliższa rodzina: współmałżonek, matka i ojciec czy rodzeństwo. Do drugiej należą dzieci siostry, zstępni pasierbów bądź partnerzy rodzeństwa. Do trzeciej grupy należą kolejni nabywcy majątku. Sumy wolne od podatku są oznaczane zgodnie z klasą, do jakiej został zaliczony dziedzic. Dla pierwszej grupy jest to suma blisko 10.000 zł, dla drugiej – przeszło 7.000 zł, natomiast dla trzeciej – niemal 5.000 zł. W sytuacji, jeśli wartość spuścizny wcale nie przewyższy wspomnianych wcześniej kwot, w ogóle nie trzeba składać jakichkolwiek formularzy do urzędu skarbowego.

Natomiast, jeśli zyskamy spadek, którego wartość będzie znacznie wyższa niż stawka zwolniona od podatku, wówczas trzeba złożyć oświadczenie podatkowe. Należy zrobić to w urzędzie znajdującym się w rejonie zamieszkania dziedzica w czasie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu. Zaraz potem odbierzemy odpowiedź urzędu o wartości podatku, który trzeba opłacić w przeciągu 14 dni. Podatek oscyluje w przedziale od paru do kilkunastu procent oraz jest uzależniony od przynależności do konkretnej kategorii podatkowej.

Czym jest zrzeczenie się spadku?

Razem z prawem każdy spadkobierca posiada możność zrezygnowania z przejęcia spadku, przykładowo w sytuacji, jeżeli po zmarłym mężu zostają jakieś niespłacone pożyczki. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) następca może zawrzeć ugodę z ewentualnym spadkodawcą, w jakiej zrzeka się przejęcia dóbr. Omawianą umowę trzeba poświadczyć przed otwarciem spadku oraz jest ona sporządzana w przypadku śmierci testatora. Deklarację powinniśmy bezwarunkowo zawrzeć u rejenta, bo inaczej nie będzie miała mocy prawnej.

Warto mieć na uwadze, że pierwszym z fundamentalnych skutków wyrzeczenia się dziedziczenia jest pełne wyłączenie z dziedziczenia dzieci, wnuków oraz innych bliskich. Nie można ponadto w owej sytuacji wziąć zachowku.

Po wyrzeczeniu się spadku mamy szansę wnioskować o odtworzenie tegoż prawa w dwóch okolicznościach:

1. Testator wprowadza nas w akcie „ostatniej woli” – w tym przypadku absolutnie nie chodzi o otrzymywanie majątku z upoważnienia określonej ustawy, ale o dziedziczenie z mocy testamentu.

2. Możemy iść po raz drugi do notariusza i przyjąć umowę o ponowne ustanowienie prawa do spuścizny.

Czym jest zachowek i kto może go dostać?

Każdy z nas ma zezwolenie do napisania testamentu oraz wyłączenia z niego pewnych członków rodziny, np. wszystkich, którzy nigdy nie mieli z nami kontaktu. Ponadto jedyną osobą wpisaną do testamentu może być osoba spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, współmałżonkom i rodzicielom, którzy:

  • Ogólnie rzecz ujmując nie byli w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Absolutnie nie wyrzekli się spuścizny
  • Nie podważyli spuścizny
  • Nie zostali ocenieni za nieetycznych
  • W przypadku współmałżonka – w przypadku kiedy nie doszło do rozpadu pożycia z winy ewentualnego następcy

Jeżeli zajął Cię powyższy artykuł, wejdź w link po prawej stronie – Adwokat Toruń – a znajdziesz znacznie więcej wiadomości, przykładowo poradnictwo prawne.

Strona używa cookies
Ok