Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwały i piękny
17 stycznia, 2018
Usługi geodezyjne Toruń
Geodeta – Wyznaczanie granic działki i znaków granicznych
31 sierpnia, 2018

W Polsce zatrudnienie się w kancelarii notarialnej należy do bardzo prestiżowych zawodów, bo bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się często powiada – personą, której mogą zaufać członkowie naszego społeczeństwa, lecz także kimś, kto bardzo dobrze odnajduje się w zawiłościach prawa. Przedstawiciel notarialny powinien czuwać nad interesami swoich Partnerów i troszczyć się o wszystkich najlepiej jak potrafi. Najważniejsze pytanie – jakie sprawy zawierzymy kancelarii notarialnej i jakie poniesiemy koszty? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Jeśli wierzyć legendom – notariat nad Wisłą miał pojawić się w dwunastym wieku, co mają potwierdzać nadania królewskie z czasów Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty pojawiały się stale po 1309 r. Notariat polski przybrał na znaczeniu przede wszystkim w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim negocjacje zobowiązujące do przedstawienia rzetelnych dokumentów oraz pozostałych poświadczeń notarialnych. Równolegle w tamtych czasach zaczęły funkcjonować statuty synodalne, określające zasady działalności notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat istotnie rozkwitł, a niebagatelną rolę odgrywał też gdy byliśmy pod zaborami, tj. w czasie niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, musiało upłynąć 15 lat zanim zakodowano Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, lecz II wojna światowa oraz czasy tuż po niej konkretnie przeszkadzały w jego dobrym rozwoju. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, m.in. redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje notariuszy, których obecnie nad Wisłą będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz priorytetowo, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym zadaniem stało się zabezpieczanie interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i m.in. z tego powodu w swojej pracy musi wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to też człowiek, któremu Zleceniodawcy ujawniają własne sekrety i trudności , zatem jedną z najważniejszych cech, którą powinna zapewniać świetna kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, lecz opłaca się wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu pragniemy powierzyć niebagatelne dla Was sprawy, ma cyklicznie pomnażaną, specjalistyczną wiedzę. Upewnijmy się też, czy kancelaria notarialna gwarantuje Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym ze spokojem przechowamy ważne dokumenty, gotówkę i papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne możemy załatwić w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Bez tego się nie obejdziemy, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Stanowczo więcej różnorakich certyfikatów musi do kancelarii notarialnej donieść ten, kto sprzedaje analizowane lokum. W przypadku kupującego, jest to stosunkowo niedługa lista, na której znajdują się pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP i czasem również poświadczenia z banku, określające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego relatywnie dużo, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najbardziej kluczowych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, aby były one jasne i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych podmiotów. Dopilnowanie, aby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok