Kancelaria notarialna pieczątka notariusza
Kancelaria notarialna – zarys historyczny i czasy współczesne
20 stycznia, 2018
Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autobusów – Organizujemy wyjazd służbowy
3 września, 2018

Geodeta – Wyznaczanie granic działki i znaków granicznych

Usługi geodezyjne Toruń

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienia punktów granicznych dokonujemy tam gdzie znaki te zostały wykopane albo naruszone zaś projektant musi uzyskać informację o ich dokładnym położeniu. Załóżmy że chce wiedzieć jak przebiega granica przy sprzedaży nieruchomości czy stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie punktów musi być zrobione tylko na podstawie odpowiednich dokumentów będących w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia punktów granicznych należy zgłosić PZGiK jako pracę. Po uzyskaniu z PZGiK materiałów źródłowych dotyczących przebiegu granic nieruchomości można przystąpić do pomiarów .

Po weryfikacji materiałów źródłowych dotyczących wyznaczenia znaków granicznych, powiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości dotyczą o czynnościach które będą wykonywane w danym terminie w terenie przez geodetę. Z przeprowadzonych pomiarów wznowienia kamieni granicznych geodeta musi sporządzić protokół, który obie strony muszą podpisać a także z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Warto mieć świadomość, iż czynność wyznaczenia znaków granicznych jest czynnością techniczną która nie wywołuje żadnych zmian stanu prawnego granic działki i nie rozpoczyna postępowania administracyjnego ani sądowego.

Aczkolwiek są to ważne i niejednokrotnie utrudnione technicznie prace, ponieważ geodeta musi odtworzyć miejsce położenia kamienia granicznego precyzyjnie w tym miejscu, gdzie się pierwotnie znajdował. Aby to zrobić prawidłowo należy rzetelnie sprawdzić dokumentację z zasobu, materiały pomiarowe oraz niejednokrotnie wykonać czasochłonną analizę na działce bazując na punktach pomiarowych, które są dostępne, gdzie inny geodeta korzystał nadając im ich właściwe położenie.

Wyznaczenie granic

Ustalenie przebiegu granic działki geodeta może świadczyć gdy inwestor nie wie jak przebiega granica między działkami.

Procedury ustalania granic geodeta wykona wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy oraz w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości wyznaczenia położenia kamieni granicznych.

Zawiadamiamy wówczas zainteresowane strony o czynnościach podjętych w celu wytyczenia położenia granic działek ewidencyjnych a także ustalamy zakres granic, którego podstawą jest:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie śladów granicznych wraz z analizą dokumentów z rejestrach państwowych.

Z przeprowadzonych działań geodeta ma obowiązek sporządzić protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie zainteresowane strony.

Usługa ustalania przebiegu granicy nieruchomości musi być zgodnie z prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK a dokumenty utworzone w jej wyniku muszą być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu czynności geodezyjnych.

 

Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok