Kurs jazdy defensywnej Toruń - Jazda defensywna - Szkolenie jazdy defensywnej - ODTJ Toruń - Kurs jazdy defensywnej ceny
Kurs jazdy defensywnej – idealny pomysł na prezent
7 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Jak kupić samochód?
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie kilka tysięcy osób doznaje szkód w rezultacie różnych wypadków losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków drogowych. Co raz częściej mówi się również o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako kompetentni prawnicy jesteśmy zobowiązani przedstawić Wam istotne wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta publikacja podniesie Waszą świadomość i rozproszy wszelakie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Pomimo, iż w lekturze prawnej nie zostało ostatecznie sformułowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego wynikiem jest zarażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być wyrządzony przez niewłaściwą ocenę, jeśli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo opóźniła odpowiednie leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, sprzeczne z obowiązującą wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu chirurgicznego, w efekcie którego powstała dana szkoda, jak i zastosowanie produktu leczniczego lub produktu medycznego, który okazał się być nieefektywny i nieodpowiedni dla określonego pacjenta. Na tym tle charakteryzuje się 3 fundamentalne rodzaje błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone w klasycznym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wszystko rozpoczyna się od wypadku, który spowodował powstanie konkretnej straty. Wypadek drogowy definiowany jest jako wydarzenie w ruchu naziemnym, w którym partycypuje co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) oraz którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących udział w wypadku. Pokrzywdzonym w wypadku może być więc nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą partycypować również rowerzyści, motocykliści i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i o złej porze. Najważniejszą przesłanką kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które zaistniały w wyniku incydentu, bierze się pod uwagę w trakcie oceny wielkości zadośćuczynienia. Jednak zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na zapłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zarejestrowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli pracownika, który analizuje rozmiar strat. Opracowany przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały proces otrzymywania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Powstała w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek w pracy jako gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną fizyczną wywołujące uraz albo śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego zwykłych czynności albo poleceń zwierzchników,
  • w trakcie lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika prac na rzecz zleceniodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji zleceniodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najważniejszym fragmentem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy charakteryzuje wartość, która wynikła bez zależności od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny przyjmuje się między innymi pracę maszyn, energii elektroenergetycznej, surowców chemicznych i sił natury. Dodatkowo wypadek w pracy może mieć także związek z ignorancją innych osób, które ponoszą odpowiedzialność za stosowne zabezpieczenie miejsca pracy lub groźnych artykułów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, skomplikowaną maszynę procedur. Poszkodowany w incydencie w miejscu pracy ma sposobność uzyskiwania jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach generalnych, może on żądać kompensaty doświadczonej krzywdy od przełożonego przed sądem cywilnym.

Odzyskiwanie odszkodowania za jakikolwiek z wyszczególnionych w tym miejscu wypadków może być kłopotliwe dla osób, które nie posiadają właściwego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o należyte zadośćuczynienie warto jest powalczyć, chociażby z uwagi na to, że uzyskane pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Zatrudnienia przez nas adwokaci zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w obszarze pozyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z pełnym poświęceniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Pomożemy Tobie w każdej sytuacji. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj doraźną pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok