Portal akwarystyczny Zakładanie akwarium morskiego Wiadomości akwarystyczne
Tematyka akwarystyczna serwisy
4 lutego, 2017
Kurs dla kierowców policji szkolenia uzupełniające dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kursy dla kierowcy konwojenta
Pojazdy uprzywilejowane kursy
6 lutego, 2017

Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Rynek pracy dla osób z dysfunkcjami ciągle nie jest zachęcający. Zwykle właściciele firm, którzy mają do wyboru podwładnego zdrowego i „schorowanego”, wybiorą tego pierwszego. Chociażby wówczas, gdy ten drugi ma marniejsze kompetencje, np. nieodpowiednie wykształcenie czy niedobór doświadczenia. Taka postać rzeczy niekorzystnie „odkłada się” na jednostkach, które posiadają różnorakiego charakteru dysfunkcje. W rezultacie nie zamierzają iść do pracy, „wegetują” wyłącznie z renty i są mechanicznie „usuwane” na margines. W Polsce „odmienność” do tej pory czas zestawia się z czymś złym, nieznanym, nieakceptowalnym. A przecież osoby np. z dysfunkcją słuchu, zgodnie z ustawodawstwem, absolutnie nie mogą być dyskryminowane. Nie tylko w sytuacji dostępnego rynku pracy. Czy istnieje dla takich osób jakiś projekt? Gdzie mogą udać się po radę? Czy istnieją jakieś konkretne strategie ich aktywizacji?

Fundacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Pewną z dróg aktywizacji osób niepełnosprawnych jest przyjmowanie do pracy wspomagane. Wspomniana strategia rozwinęła się w USA w latach 60. i 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją wprowadzać zaledwie w 2001 roku. Obecnie masa organizacji pożytku publicznego stosuje taką metodykę pomocy w nawiązaniu do osób z dysfunkcjami. Na czym ona faktycznie opiera się? Trener pracy i ekspert w zakresie zatrudniania znajdują spodziewanego pracownika i pracodawcę. Znaczące są tutaj dyspozycje ewentualnego pracobiorcy, warunki, jakie ma możliwość potwierdzić pracodawca, zasięg obowiązków, wysokość wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy. Potem osoba niepełnosprawna realizuje konieczne badania medyczne i trening z reguł bezpiecznej pracy (są one przygotowywane przez chlebodawcę). Szkoleniowiec pracy nie ma jedynie dokonać wyboru terenu, gdzie będzie ona wykonywać swojej pracy, lecz również przygotować resztę podwładnych wyłonionej jednostki na zatrudnienie nowego. Na dodatek informować jak wygląda dojazd do korporacji i pomóc mu zaaklimatyzować się w obcym otoczeniu. Planem trenera pracy jest ponadto usuwanie pojawiających się problemów między zwierzchnikiem i pracobiorcą.

Kolejnym wariantem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które posiadają odrębne uprawnienia. W swoisty sposób podchodzą do osób z orzeczeniem, mianowicie: zapewniają im optymalne warunki pracy (za każdym razem dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności), pielęgnację medyczną oraz kuracyjną. Opisywanym przedsiębiorstwom przypadają „pierwszeństwo” fiskalne, zniżki i dofinansowanie (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Rozliczne organizacje pozarządowe uczestniczące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współpracują z ZPCh. Instruują swoich podopiecznych kontaktów z zleceniodawcą, dostosowywania się do nieznanej sytuacji w życiu oraz zaradności.

Należy napomknąć poza tym o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których uczniowie fundacji mają możność doskonalić swoje atuty i hobby. W poszczególnych organizacjach pozarządowych działa nie mniej niż parę gatunków takich klasopracowni, m in. pracownia ceramiczna, pracownia gospodarcza, pracownia rozwijania umiejętności społecznych bądź pracownia techniczna.

Gdzie poza tym osoby z orzeczeniem mogą wyglądać pomocy?

W jakichkolwiek miejscach, w których wprowadzane są lekcje, praktyki, szkolenia, warsztaty, pomoc prawnika i psychologa. Najczęściej organizacje pozarządowe interesują się mobilizacją z orzeczeniem w owym obszarze. Są najkorzystniejszym miejscem, w jakim owe osoby powinny polepszać swoje zdolności, otrzymywać wiadomości, ćwiczyć się koegzystować z pozostałymi ludźmi oraz otrzymać pomoc w odnalezieniu stałej pracy. Na przykład w obszarze treningów niepełnosprawni mają szanse współuczestniczyć w: warsztatach komputerowych, zawodowych, zdalnych, zdolności interpersonalnych i prawnych. Lekcje z doradcą w zakresie wyboru zawodu mają na celu wzmocnienie osoby z orzeczeniem w obrębie dopasowywaniu drogi zawodowej, zmianie preferencji zawodowych, wyborze lekcji, opracowywania życiorysu bądź w dobrym wybieraniu ogłoszeń. Ogromnie ważne jest ponadto to, że organizacje pozarządowe oraz pozostałe pokrewne organizacje socjalne, mogą otrzymać 1% podatku od rodzimych obywateli. Którekolwiek uzyskane finanse są przekazywane jedynie na pomoc osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością. Powinniśmy zaznaczyć, iż w naszym kraju jest coraz wyższa wiedza, iż z wykorzystaniem takiego drobiazgu mamy szansę realnie kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to dodatkowa opcja, z której mają szansę skorzystać osoby np z upośledzeniem fizycznym. Chodzi tutaj bynajmniej nie tylko o fundacje, lecz przeróżne odrębne jednostki zewnętrzne. Głównie interesują się angażowaniem „normalnych” osób, natomiast przy okazji posiadają oferty dodatkowe. Chodzi tutaj o wspomniane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dopasowane do ich kompetencji. Jeśli pragniesz otrzymać o wiele więcej porad na opisany temat, kliknij w ten odsyłacz – Fundacja zatrudniająca osoby niepełnosprawne

Strona używa cookies
Ok