Po czym poznać dobrą księgową?
Dobra księgowa w biurze rachunkowym
9 grudnia, 2022
Jak przygotować się do wszczepienia implantów zębów
W jaki sposób pacjent musi przygotować się do założenia implantów stomatologicznych
10 lutego, 2023

Na czym polega współpraca z biurem rachunkowym

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym

Korzyści płynące ze pracy z biurem rachunkowym możemy mnożyć długo startując od terminowości i rzetelności usług, a zatrzymując się na przyjemnej atmosferze w czasie spotkań. Mimo to warto zastanowić się na moment nad tym, jak tak naprawdę wygląda praca z biurem rachunkowym, czy są jakieś oczekiwania wobec przedsiębiorcy oraz co klient zyskuje na takiej współpracy.

Celem biura rachunkowego jest troska o interesy przedsiębiorcy, żeby pobierał jak najszersze korzyści w zakresie księgowym. Przyswojenie obowiązujących praw ułatwia księgowej ocenę, które odliczenia i ulgi przysługują klientowi oraz czy ich używa. Tak właściciele firm mają możliwość optymalizacji kosztów tym samym nie stroniąc od żadnych zasad i praw. Biuro rachunkowe bezustannie przyswaja aktualizacje w przepisach, dlatego klient za każdym razem może poprosić o wsparcie albo z pytaniem, jeżeli ustalone zmiany są niezrozumiałe. Nawet gdy biuro nie prowadzi usług doradczych, klient zwykle może poprosić o wyjaśnienie, kiedy coś jest trudne. Warto dodać, że biuro rachunkowe, oferując usługę obsługi klienta troszczy się o to, żeby wszystkie rozliczenia zawsze były tworzone terinowo, a dzięki nowoczesnym systemom informatycznym, znaczna część powtarzalnych procesów jest zautomatyzowana, a rozliczenia są precyzyjne oraz weryfikowane. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą martwić się księgowością a mogą poświęcić się pozostałym obszarom działalności firmy.

Ważnym elementem pracy z biurem rachunkowym jest łatwy kontakt bazujący na przyjaznej relacji. Przedsiębiorca ma sposobność kontaktu z biurem rachunkowym w pilnych sprawach, ale ważne jest również to, żeby przedsiębiorcy również byli dostępni dla biura rachunkowego. Może się zdarzyć, że będzie konieczność, by coś wyjaśnić i omówić, dlatego istotne jest, żeby przedsiębiorcy nie bali się kontaktu z księgową. Bez względu na sytuację, celem biura rachunkowego jest wsparcie klienta. Jeśli jedna ze stron w danej chwili jest niedostępna, z pewnością uda się porozumieć w innym terminie. Ułatwiony kontakt wpływa na łatwy obieg wiadomości, dzięki czemu praca jest jeszcze bardziej łatwa.

Życzliwa atmosfera w korelacji pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem, charakteryzująca się otwartością i zrozumieniem wpływa również na budowanie zaufania. Dzięki temu przedsiębiorcy bez oporu przekazują księgowym swoje sprawy oraz dokumenty, w zamian otrzymując rzetelną i terminową obsługę.

Główne zasady pracy z biurem rachunkowym

Współpraca zawsze opiera się o pewne omówione odgórnie wytyczne, dzięki którym obie strony wiedzą, czego się spodziewać oraz jakie potrzeby realizuje współpraca. Bez względu na to, czy do księgowej trafia klient, który planuje założyć działalność gospodarczą czy klient, który posiada działalność przez lata, ale zmienia biuro rachunkowe obsługujące jego księgowość, zawsze na starcie trzeba omówić zasady, które będą panowały w czasie współpracy. Takie zatwierdzone odgórnie zasady zapewniają, że nie wystąpią żadne wątpliwości.

http://www.biuro-rachunkowe-wloclawek.pl/

Omówienie warunków pracy między księgowym a klientem

Współpraca z każdą księgową opiera się o stworzoną umowę, jednak nim obie strony usiądą do podpisania jej, w pierwszej kolejności księgowa wspólnie z klientem ustala warunki pracy. Pośród tych ustaleń znajdują się zasady współpracy opisujące dostępność biura i klienta do kontaktu, sposobu dostarczania, przetrzymywania oraz rozliczania dokumentów, ostateczne terminy, które muszą być przestrzegane, żeby biuro rachunkowe miało wystarczającą ilość czasu, by przygotować odpowiednie rozliczenia, nim upłynie ostateczna data ich złożenia na przykład do Urzędu Skarbowego czy ZUS. W ciągu omawiania wytycznych z biurem rachunkowym omawiane są również opłaty za obsługę usług księgowych. Takie koszty zazwyczaj zależą od liczby dokumentów, liczby pracowników, rozliczania VAT-u oraz innych kryteriów, które wpływają na nakład pracy księgowej. Gdy niezbędne ustalenia zostaną omówione oraz zaakceptowane przez biuro i klienta, przygotowana zostanie umowa.

Umowa z biurem rachunkowym

Umowa z biurem rachunkowym zawiera poszczególne ustalenia, jakich księgowa dokonała z przedsiębiorcą. W takiej umowie nie ma prawa pojawić się nic, czego nie omówiono w czasie omawiania warunków pracy. W momencie podpisania umowy praca zostaje oficjalnie rozpoczęta i od teraz księgowa zobowiązuje się do świadczenia usług jak najlepiej trzymając się omówionych wytycznych. Przekroczenie omówionych zasad może poskutkować rozwiązaniem umowy również ze strony księgowej, jeżeli klient nie dopełnia swoich zobowiązań.

Przesyłanie dokumentów

Jednym z najważniejszych zobowiązań, które wymagane są od klienta, jest poprawne przesyłanie dokumentów . Z reguły zapisy umowne regulują kiedy klient ma przesyłać potrzebne dokumenty , żeby wszelkie rozliczenia były przygotowane na czas. Na przykład w dla biur rachunkowych niedopuszczalne jest, żeby przedsiębiorcy udostępniali dokumenty w ostatecznym terminie  przesyłania rozliczeń oraz oczekiwali, że będą one wykonane w terminie. Przeważnie księgowe życzą sobie, żeby dokumenty trafiały do biura nie później niż 10-15 dnia miesiąca, żeby był czas na wdrożenie ich do systemu, a także bezbłędne rozliczenie. Zwykle dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną oraz osobiście w siedzibie biura.

Biuro rachunkowe jako przedstawiciel przedsiębiorcy przed urzędem skarbowym i ZUS

Wiele księgowych praktykuje przedstawicielstwo klienta w takich instytucjach jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Trzeba tylko nadać niezbędne pełnomocnictwa, poprzez które księgowa zyska możliwość przedstawicielstwa przedsiębiorcy z patrzeniem na jego dobro.

Porady z zakresu księgowości

Nawet kiedy księgowa nie prowadzi usług doradczych, z pewnością zawsze odpowie na niezbędne pytania albo wyjaśni dodawane do ustaw aktualizacje. To wskazuje, jak ważne jest dla księgowych, by współpraca z przedsiębiorcą była jak najlepsza oraz dobra dla każdej ze stron. Warto zatem korzystać z usług biur rachunkowych.

Strona używa cookies
Ok