12 lutego, 2021

Najlepszy leasing dla firmy

Leasing jest formą opłacania łączącą w sobie równolegle pożyczkę oraz dzierżawę. Na podstawie umowy podpisanej z podmiotem finansującym (lesingodawcą) możliwe jest korzystanie z środka trwałego. Leasingodawca […]
Strona używa cookies
Ok