Kubek termiczny dla kogo najlepszy - jaki kubek wybrać
Termokubek na każdą okazję
14 października, 2022
Maszyny pakujące - niezawodne systemy pakowania kartoniarki i inne maszyny
Systemy maszyn pakujących czyli niezawodne i wydajne systemy pakowania
29 listopada, 2022

Rola biura rachunkowego w działalności

Prowadzenie księgowości w firmie a rola księgowej

Księgowość skupia się na systematycznym prowadzeniu ksiąg rachunkowych na bazie dowodów księgowych. Za pomocą wpisów do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwo w łatwy sposób skontroluje finanse. Gromadzone są tam wszystkie zdarzenia finansowe firmy na podstawie faktur i rachunków. Tego typu zapis wydarzeń gospodarczych w księgowości daje pogląd na zakupy, sprzedaż, inwestycje, wypłaty pracowników, podatków oraz pozostałych działań finansowych.

W odróżnieniu rachunkowość obejmuje więcej niż zadania z działu księgowości. W skład rachunkowości wchodzą też rachunek kosztów, czyli ewidencja, kalkulacja, analiza i planowanie kosztów oraz sprawozdawczość finansowa, więc szersze informacje w dziale finansów przedsiębiorstwa.

Zadania księgowego wychodzą poza prowadzenie rachunkowych ksiąg. Ponadto księgowe w biurach rachunkowych podejmują się przygotowywania zestawień obrotów i sald, oceny pasywów i aktywów albo katalogowania i segregacji danych przedsiębiorstwa. Za sprawą biura rachunkowego, działalność zyskuje też opiekę nad prawidłowością wyliczeń z kontrahentami, całkowitą ewidencję wydarzeń gospodarczych oraz weryfikację dokumentów. Biuro rachunkowe sporządza też konieczne sprawozdania finansowe, a obok tego także przesyła firmowe deklaracje ZUS i deklaracje podatkowe.

Sposoby prowadzenia księgowości

Księgowe prowadzą księgowość kilkoma metodami w zależności od formy, wielkości, charakteru i metod funkcjonowania firmy.  Biura rachunkowe zazwyczaj pomagają przedsiębiorcom dobrać odpowiednią do charakteru firmy formę prowadzenia ksiąg w zgodzie z przepisami.

Księga Handlowa

Głównym z nich jest pełna księgowość (księga handlowa), jaką ustanawiają zasady dostępne w ustawie . Pod obsługą księgi handlowej znajduje się najbardziej opracowana metoda rozrachunkowa. Jej zadaniem jest wskazanie w przejrzysty sposób finansowej sytuacji przedsiębiorstwa – jej gospodarności, rentowności i finansowej płynności.

Według przepisów ustawy o rachunkowości, księgę handlową mają mieć:

 • spółki handlowe – spółki w organizacji, kapitałowe, osobowe;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie, kiedy w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, usług i operacji finansowych wynosiły przynajmniej równowartość 2.000.000 euro w polskiej walucie;
 • jednostki organizacyjne działające na bazie bankowego prawa, praw związanych z papierami wartościowymi, praw o inwestycyjnych funduszach i zarządzaniu inwestycyjnymi funduszami alternatywnymi, praw o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, praw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub praw o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wysokość przychodów;
 • gminy, powiaty, województwa i ich związki;
 • jednostki organizacyjne niemające prawnej, ale pozyskujące przychód;
 • fundacje i stowarzyszenia, również jeżeli ich źródłem przychodu są tylko składki członkowskie;
 • polskie oddziały i przedstawicielstwa działalności z zagranicy.

Firmy nieomówione wyżej, jeżeli pobierają na wykonanie zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrachunkowego, w którym subwencje są dla nich zatwierdzone.

Książka przychodów i rozchodów

Równie często stosowanym sposobem prowadzenia księgowości jest księgowość jako Książki przychodów i rozchodów . Zamieszczane są tam wpisy rozchodów i przychodów, a na ich bazie księgowa może sprawdzić kwotę dochodu, jaki podlega opodatkowaniu. Podstawą ustalającą zasady tworzenia Książki Przychodów i Rozchodów jest odpowiednie Rozporządzenie Ministra Finansów. W prostej księgowości koszty mają obowiązek mieć opis, jakie wśród nich są, a jakie nie są wliczone w koszty uzyskania przychodu. Obok tego co miesiąc powinno się koniecznie tworzyć zestawienie kosztów, przychodów i dochodów z rozdziałem na podatkowe zwolnienia. Potrzebna jest także ewidencja trwałych środków, pracowników oraz spis dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Niekonieczne są z kolei ewidencja pieniężnych operacji np. wyciągów bankowych.

Księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek mieć osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie, kiedy przychód wcześniejszego roku obrachunkowego nie przekracza 2.000.000 euro w złotówkach.

Ryczałt

Innym sposobem jest ryczałt, a więc uproszczona forma opodatkowania, której stawki wahają się od 2% do 17%. W rozliczeniu podatkowym nie umieszcza się kosztów z tytułu uzyskania przychodów. Dlatego też firma nie potrzebuje Księgi handlowej ani KPiR. Zamiast tego niezbędne jest prowadzenie listy przychodów oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wykaz wyposażenia – jeśli je posiada.

Z rozliczenia na ryczałcie mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z prowadzenia firmy
 • firmy przekazane drogą spadku
 • spółki cywilne, gdzie osoby fizyczne są wspólnikami
 • spółki cywilne osób fizycznych i działalności gospodarczych drogą spadku
 • spółki jawne, gdzie osoby fizyczne są wspólnikami

Wytycznymi do spełnienia jest to, by przychody w poprzednim roku obrachunkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, liczonego według kursu euro ustalanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego.

Strona używa cookies
Ok